Kurs Pierwszej Pomocy BLS z wykorzystaniem defibrylatora AED, Warszawa, Łomża, Białystok


Cena do uzgodnienia

W 90% przypadków u osób dorosłych do Nagłego Zatrzymania Krążenia dochodzi w wyniku migotania komór serca. Defibrylacja, czyli mechanizm oparty na zjawisku wyładowania elektrycznego jest jedyną skuteczną metodą, mogącą przywrócić prawidłową wydolność serca.

Należy mieć świadomość, że w przypadku Nagłego Zatrzymania Krążenia od utraty sprawności fizycznej i psychicznej, a nawet życia dzielą poszkodowanych zaledwie minuty. Pogotowie Ratunkowe w terenie zabudowanym dociera na miejsce zdarzenia od 8 do 15 minut, jest to cenny czas, w którym mogą pomóc wyszkolone w akcji ratunkowej osoby trzecie. Przy prawidłowo wykonywanym masażu serca szanse na przeżycie osoby poszkodowanej wzrastają nawet o 70%. Używając defibrylatora AED Philips HeartStart FRx jest duża szansa na przywrócenie akcji serca już na miejscu zdarzenia.

Kurs obejmuje zaledwie 5h dydaktycznych i jest cennym źródłem wiedzy dotyczącej obsługi defibrylatora AED Philips HeartStart HS1 OnSite

Polska, Warszawa, Łomża, Białystok
 
 


Liczba wyświetleń strony: 943